Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en Toestemming voor Fotografie worden altijd bij het maken van een afspraak of op verzoek toegezonden. Voorafgaande de photoshoot wordt de Toestemming voor Fotografie getekend om jou en het project I’mPossible te beschermen.

Voorwaarden voor deelname

 

Het I’mPossible heeft een non-profit doelstelling. Dit betekent dat wij geen vergoeding geven voor jouw medewerking. De deelnemende fotografen nemen de kosten op zich, in ruil daarvoor krijg jij een gave en bijzondere foto. 

De foto’s worden exclusief voor het I’mPossible project gemaakt en worden nooit in andere publicaties gebruikt, zonder toestemming van de geportretteerde.

Deelname vanaf 11 jaar.

Hieronder lees je meer over de voorwaarden voor het gebruiken van de foto’s, als je jezelf inschrijft als model dan ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en met de verklaring toestemming voor fotografie.

 

Licentie voor gebruik foto’s

Als je mee hebt gewerkt aan dit fotoproject dan krijg je een gebruikslicentie voor jouw bewerkte portretfoto. Dit geldt zowel voor modellen en medewerkers. Lees hieronder even goed wat deze precies inhoudt.

Tijdens een fotoshoot worden diverse foto’s gemaakt, niet alle foto’s worden ook daadwerkelijk gebruikt. Weet in elk geval dat de onbewerkte foto nooit wordt verzonden. Gemiddeld krijg je van een project een bewerkte foto. Deze wordt digitaal aangeleverd, middels een link naar WeTransfer of per mail.

De foto is bedoeld voor online gebruik en zal daarom minimaal een resolutie hebben van 72ppi met 1000 pixels (langste zijde).

 

Wanneer krijg ik de project foto

Gemiddeld genomen wordt de foto ongeveer 4 tot 6 weken na de shoot aan de deelnemers verzonden. Dit is een beetje afhankelijk van de werkdruk, hoeveelheid nabewerking, betrokken partijen, etc.

 

Waarvoor mag je project foto gebruiken

De project foto mag je online gebruiken voor je eigen portfolio (website en Social Media), met het doel om jezelf te promoten. De foto mag je echter niet ter beschikking stellen aan andere partijen, uitlenen of doorverkopen.

Mocht je hiervan af willen wijken, neem dan vooraf even contact op. Er is altijd in goed overleg wel iets te regelen, maar voor de sfeer en samenwerking is het leuker als we vooraf zaken overleggen dan achteraf in discussie moeten. Het is voor beide partijen dan ook altijd belangrijk om bij afwijkende afspraken deze schriftelijk vast te leggen per brief of mail.

Deze licentie die je krijgt voor de project foto is alleen voor jou persoonlijk en is dus niet overdraagbaar aan anderen. Alleen I’mPossible fotografen mogen alleen met jouw toestemming licenties toewijzen aan andere partijen.

 

Naamsvermelding is verplicht

Als je de project foto gebruikt moet het voor kijkers duidelijk zijn wie de foto gemaakt heeft. Je kan hierbij kiezen voor de fotograaf of om het I’mPossible project te noemen. Dit doe je niet alleen door een tag te plaatsen in een foto, maar door dit duidelijk te vermelden bij de foto. De links welke je eventueel kunt gebruiken vind je hier onder:

Instagram : www.instagram.com/impossible_amsterdam

Facebook :  www.facebook.com/impossible_amsterdam

Linkedin : www.linkedin.com/impossible-amsterdam

Alle overige platforms : www.impossible.amsterdam  

 

Bijsnijden en bewerken

De project foto welke je gekregen hebt is kunstwerk van de fotograaf. Het is dan ook niet toegestaan om de gemaakte beeld bij te snijden of te bewerken. Dit betekent dus ook dat er geen filters (zoals bij Instagram e.d.) gebruikt mogen worden.

Het plaatsen van teksten en/of logo’s over de geleverde foto wordt gezien als bewerken en is daarom ook niet toegestaan. Ook met teksten wordt de betekenis en uitstraling van de foto namelijk aangetast.

Mocht het toch noodzakelijk/wenselijk zijn voor je om een afbeelding aan te passen, neem dan vooraf contact op met de desbetreffende I’mPossible fotograaf. In goed overleg kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn om uitzonderingen te maken.

  

Bereik van de overeenkomst

Deze licentie is geldig in alle landen van de wereld, voorts is op deze licentie het Nederlandse recht van toepassing.

 

Inzet (deelname) of afzeggen binnen 48 uur

Opgeven om deel te nemen aan dit project, de fotoshoot, vraagt om commitment. Uiteraard kan je onverhoopt ziek worden of kan er sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Neem dan ook zo spoedig mogelijk telefonisch contact. Indien je niet komt opdagen of zonder goede reden afzegt, dan word je voor verdere deelname uitgesloten. 

Als iemand de fotoshoot afzegt of niet verschijnt, vertraagt dit het project, terwijl wel door iedereen kosten gemaakt worden/zijn.

 

Voorbereidingen

Voor iedereen geldt dat er veel voorbereidingen zitten aan een fotoshoot. Weet jij al wat jouw rol is? Of waar je aan moet denken als je jezelf gaat voorbereiden op een fotoshoot? 

Kies kleding waarin jij je comfortabel voelt.

Geen heel fijne streepjes i.v.m. moiré

Zorg voor schone brillenglazen (indien van toepassing)

 

 

 

Toestemming voor fotografie

Voordat wij je gaan fotograferen voor het I’mPossible project, dien je ons eerst formeel toestemming te geven. Hieronder vind je de toestemmingsverklaring die je kunt tekenen in de studio of downloaden, uitprinten, invullen en meenemen. Als je je als model wilt aanmelden voor deelname aan een project, ga je automatisch akkoord met onderstaande tekst.

 

Persoonlijke gegevens

Voornaam :

Achternaam :

Telefoonnummer : 

e-Mail adres :

Geboortejaar: 

 

Facebook : @

Website :

Instagram : @

 

Datum fotoshoot :

Tijdsblok tussen (24-uurs klok) :

Locatie: 

 

Fotoshoot

Hierbij verklaar ik onvoorwaardelijk en exclusief toestemming te verlenen om beeldmateriaal met mijn beeltenis zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of anderszins te gebruiken in iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding en/of vertoning (inclusief social media) daarvan voor het I’mPossible project. 

 

De hierboven gegeven toestemming is onbeperkt in omvang, ruimte en tijd. 

De deelname leidt niet expliciet tot publicatie van jouw foto. De eindredactie bepaalt uiteindelijk welke foto’s voor welk medium gebruikt gaan worden.

 

Ik verklaar nadrukkelijk af te zien van alle aanspraken jegens de fotograaf, diens rechthebbende en/of derden wegens het gebruik van mijn beeltenis waarvoor krachtens deze verklaring toestemming wordt verleend. Ik verklaar geen honorarium te ontvangen voor bovengenoemde medewerking en van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. 

 

 

Plaats ……………………………………. Datum …………………………………….  

 

________________________________ Handtekening Model

 


Indien ik minderjarig ben, verklaart mijn ouder/voogd het volgende:

 

Hierbij verklaar ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon de inhoud van deze overeenkomst te hebben doorgenomen en dat ik akkoord ga met de inhoud van deze overeenkomst en met alle toekomstige openbaarmakingen en vereenvoudigingen van beeldmateriaal. Tevens verklaar ik dat ik gerechtigd ben dit document namens bovengenoemd persoon te ondertekenen.

 

Naam ……………………………………. Datum ……………………………………. 

 

 

________________________________ Handtekening ouder

(Indien de ouder/voogd niet tijdens de shoot aanwezig is dan tevens een kopie een ID toevoegen ter verificatie van de handtekening.)

 

Maak je geen zorgen, het wordt gezellig